Czasopismo Zrzeszenia Audytorów Energetycznych pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Gospodarki
PL/ ENG/ DEU

Słowo od Wydawcy

Witamy Państwa serdecznie na stronie internetowej miesięcznika "Energia i Budynek" wydawanego przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). Jest ono poświęcone problemom oszczędności i racjonalnego wykorzystania energii w budynkach i ich otoczeniu, a jego zadaniem jest dostarczanie czytelnikom rzetelnej wiedzy z...

Wydawca

Redakcja
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
tel. (0-22) 50 54 747
e-mail: zae@zae.org.pl
www.zae.org.pl

Redaktor Naczelny
inż.Mirosław Jankowski
tel. (0-22) 50 54 747
tel. kom. 0 601 66 99 75
e-mail: m.jankowski@zae.org.pl


Sekretarz Redakcji
mgr Beata Kawczyńska
tel. (0-22) 50 54 784
e-mail: b.kawczynska@zae.org.pl


Rada Programowa
prof. Teresa Jędrzejewska-Ścibak
prof. Piotr Klemm
prof. Joachim Kozioł
prof. Stanisław Mańkowski
prof. Jerzy A. Pogorzelski
prof. Zbigniew Popiołek
dr Marian Rubik
prof. Edward Szczechowiak
prof. Wojciech Żagan

Skład i łamanie
Oficyna Wydawnicza Sadyba e-mail: sadyba@sadyba.com.pl

Druk i oprawa
Zakłady Graficzne "TAURUS"

Wydawca
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych - Organizacja Pożytku Publicznegoul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
tel. (0-22) 50 54 784
e-mail: zae@zae.org.pl
www.zae.org.pl

Zrzeszenie Audytorów EnergetycznychProjekt i wykonanie:

© Possible 2009