Czasopismo Zrzeszenia Audytorów Energetycznych pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Gospodarki
PL/ ENG/ DEU

Kontakt


Redaktor Naczelny

inż. Mirosław Jankowski
tel. (0-22) 50 54 661
  Sekretarz redakcji

   mgr Beata Kawczyńska
   tel. (0-22) 50 54 661
   e-mail:b.kawczynska@zae.org.pl

Redakcja

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. (0-22) 50 54 747
e-mail:zae@zae.org.pl
www.energiaibudynek.pl

Reklama

W przypadku gdybyście byli Państwo zainteresowani zamieszczeniem reklamy w miesięczniku lub na stronie www.energiaibudynek.pl
proszę o kontakt z lub redaktorem naczelnym lub sekretarzem redakcji

Dane do przelewu

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
NIP: 526-24-68-043, Regon: 016355216
konto: Bank Śląski, oddz. Warszawa
nr 07 1050 1038 1000 0022 3616 2661

Text/HTML

Use module action menu to edit content

Projekt i wykonanie:

© Possible 2009